Provisió dels llocs d'agents tributaris per a l'assistència al contribuent durant la campanya de l'IRPF de 2016 mitjançant el nomenament de funcionaris interins

Provisió dels llocs d'administratius per a l'assistència al contribuent durant la campanya de l'IRPF de 2017 mitjançant el nomenament de funcionaris interins

Publicat l'anunci de selecció per a la Campanya de Renda 2017

Anunci i instància

Termini de presentació fins el 19 de abril de 2018

 

Convocatòria realització prova escrita i presentación documentació requisits i mèrits

Data de l'examen 20 de abril de 2018